Gastblog van Piersma.COM

Waar is jouw data?

Cyberaanval hier, malware daar en gegijzelde bestanden bij je eigen personeel. Helaas is deze vorm van criminaliteit de realiteit van alle dag aan het worden… Hoe fijn zou het zijn als je deze risico’s zou kunnen beheersen?  

Data managementOmdat niet iedereen zich bewust is van waar binnen de organisatie de data (bestanden) zich begeven, en wellicht belangrijker, wie daar verantwoordelijkheid voor draagt, lopen organisaties het risico om ten prooi te vallen aan deze nieuwe vorm van criminaliteit.

Het is gebruikelijk dat binnen een organisatie een superuser of applicatieverantwoordelijke deze rol (onbewust) vervuld. Maar meer dan eens hebben we ervaren dat men zich niet eens realiseerde dat de data-verantwoordelijkheid hand-in-hand gaat met de beoogde rol als superuser of applicatieverantwoordelijke. Niet altijd onterecht was de beeldvorming dat men zich alleen voor de werking van de applicatie verantwoordelijk voelde. De opslag van de data lag toch echt bij een ander.

Om je te weren tegen cybercriminaliteit is het dus van groot belang om volledig inzicht te hebben in waar je data is, wie erbij kan, wie verantwoordelijkheid draagt en of je voldoende waarborgen hebt om een eventueel verlies te boven te komen. Dit is veelal de taak van de informatiemanager. Hij/zij is de architect van jouw dataverwerking, signaleert eventuele blinde vlekken en draagt zorg binnen organisaties daar waar het aankomt op consciëntieuze dataverwerking. Kortom; je hebt dan (weer) controle over jouw bedrijfsprocessen!

Wil je meer weten over informatiemanagement en de informatiemanager, neem dan contact op met Jan Kromhout van Piersma.COM. (jan@piersma.com) of +31 71 20 40 029.