Bron: Content marketing in 60 minuten van Carlijn Postma

Content planning en organisatie

content planning

Content plannen en organiseren helpt bij het uitvoeren van een content strategie. Content mapping kan hierbij handig zijn.

Het tekenen van een planning geeft antwoord op vragen als: welke content wil je onder de aandacht brengen? Welke onderwerpen zijn relevant en actueel? Welke kopregel spreekt aan? Zijn er interessante citaten te noemen? Wat doen we met beeld? Is er een infographic beschikbaar? Welke media zetten we in? In welke periode plaatsen we de content? Daarvoor is het maken van een ‘boom’ van content bedacht!

De contentboom

Om het verspreiden van content slim te organiseren is de zgn. content boom ontwikkeld. Om deze ‘boom’ te vullen zet je de volgende stappen:

  1. Bepaal je onderwerp (content)
  2. Plaats subonderwerpen achter de pijlen
  3. Bedenk verschillende invalshoeken per subonderwerp
  4. Bepaal welke content je kan invullen op basis van die invalshoeken en via welk kanaal je die publiceert
  5. Maak een planning voor alle content inclusief invalshoek en datum

Afbeeldingsresultaat voor contentboom