De basis van een goede reputatie

De reputatie is een optelsom van de perceptie, beoordeling en waardering van een organisatie onder alle externe stakeholders. Reputaties ontstaan wanneer organisaties een aparte plaats innemen in de harten en hoofden van de stakeholders/doelgroepen.

Wat is belangrijk voor een goede reputatie? Wat is de basis? De basis van de reputatie van een organisatie bestaat uit verschillende elementen. Met elkaar worden ze gebruikt om het imago vast te stellen en (eventueel) aan te passen, om zo steeds te werken aan een sterke(re) reputatie. Deze elementen zijn: onderscheidend, authenticiteit, transparantie, consistentie, zichtbaarheid en responsiviteit.

  • Onderscheidend: laat naar voren komen wat ‘anders’ is. Een organisatie doet duidelijke beloftes en onderscheidt zich daadwerkelijk op een bepaald punt. Wat is uniek?
  • Authenticiteit: het ‘authentiek’ zijn wordt vaak erg gewaardeerd. ‘Net alsof doen’ en de schijn ophouden heeft natuurlijk geen zin. Men is niet meer geloofwaardig. Wees oprecht.
  • Transparantie: als een organisatie open is over de aanpak en werkwijze, komt dit altijd ten goede aan de reputatie. Ook als er problemen zijn; wees transparant en eerlijk.
  • Consistentie: organiseer dat alle communicatiemiddelen en –acties met elkaar overeenkomen en hetzelfde uitstralen. Zorg voor een eenduidige boodschap en herkenbare positionering.
  • Zichtbaarheid: organisaties met een goede reputatie zijn vaak beter zichtbaar in de media. Zorg dat de organisatie regelmatig in diverse media aanwezig is. Wees vindbaar.
  • Responsiviteit: het is natuurlijk ook van belang dat bedrijven goed reageren en signalen uit de markt herkennen. Communiceer, geef feedback en response.

Goede reputaties vergroten de aantrekkelijkheid van een organisatie voor alle doelgroepen. Er zijn verschillende redenen voor het belang van een positieve reputatie. Soms ligt de nadruk op het realiseren van meer sales, het vergroten van een concurrentievoordeel of het creëren van een ideaalbeeld. Maar bijna iedereen die zich met reputaties bezig houdt, is het eens: een goede reputatie is erg belangrijk en dient dus zorgvuldig opgebouwd en/of in stand gehouden te worden.

Daarom mijn vraag: wat vind jij belangrijk? Welk element is wat jou betreft dé basis van een goede reputatie?

Geef je mening via de poll: http://twtpoll.com/27yd00