Communicatie van 1.0 naar 4.0 

[Dit blog is een onderdeel van een drieluik. Dit is het 3e deel.]

In mijn 1e blog beschreef ik de uitgangspunten voor het effectief organiseren van communicatie. Daarna ging ik in deel 2 verder over welke bijdrage de communicatieafdeling/-adviseur aan de strategie levert en welke taken daar bij horen. In dit 3e – en laatste – deel sluit ik af met de toegevoegde waarde die communicatie kan (moet!) leveren…

Ideaal gezien draagt communicatie altijd bij aan het realiseren aan de ambities en strategie van een organisatie.  Meestal wordt dit dan ook strategische communicatie genoemd. Regelmatig wordt er steeds meer gevraagd van een communicatie afdeling of –adviseur en worden er hele ambitieuze doelstellingen opgesteld. Of dit haalbaar is, is – en blijft – erg afhankelijk in welke fase de organisatie zich bevind. Ligt de focus bij communicatie op het ontwikkelen van communicatiemiddelen of is er inderdaad sprake van een actieve bijdrage aan het resultaat of de strategie?  In Communicatie Nu zag ik onderstaand schema. Dit geeft goed aan hoe de bijdrage van communicatie idealiter ‘opschuift’ van communicatie 1.0 naar 4.0.

schema

Van Brand leader tot Linking pin

Via een blog op de website Communicatie Online zag ik vier rollen omschreven waarmee communicatie het verschil kan maken. Wie weet kunnen we daar (als communicatieprofessionals) mee aan de slag! Ik hoop in elk geval dat ik door mijn opdrachtgevers inderdaad wordt ‘ingedeeld’ in minimaal één van de onderstaande ‘rollen’…

Brand leader

De Brand Leader neemt het voortouw als het gaat om merk en reputatie. Hij ziet het als zijn taak om een onderscheidend merk en een krachtige reputatie te creëren. Het merk ligt aan de basis van het handelen van de organisatie en speelt een doorslaggevende rol in de strijd om de gunst van het publiek.

Change accelerator

De Change Accelerator inspireert en begeleidt organisaties bij veranderingen. Organisaties moeten continu inspelen op een samenleving die in ongekend hoog tempo verandert. Communicatie helpt organisaties wendbaarder te worden

Enabler

De Enabler faciliteert, adviseert en coacht managers en andere sleutelpersonen in de organisatie. Iedereen in de organisatie communiceert. Communicatie helpt het management haar communicatierol optimaal in te vullen.

Linking Pin

De Linking Pin brengt binnen- en buitenwereld (als we daar überhaupt nog over kunnen spreken) met elkaar in verbinding. Organisaties zullen zich moeten verankeren in de samenleving. De Linking Pin weet wat er speelt en zorgt ervoor dat de organisatie op basis van deze inzichten adequaat kan handelen.

Op weg naar een communicatieve organisatie

Via een blog met infographic van Frankwatching zag ik een mooie weg naar succes naar een communicatieve organisatie. Ik ga deze weg volgen… Reistips, filenieuws of navigatieadviezen zijn en blijven natuurlijk welkom!