Hoe organiseren we communicatie?

[Dit blog is een onderdeel van een drieluik. Dit is het 2e deel.]

In mijn vorige blog (deel 1) beschreef ik de uitgangspunten voor het effectief van organiseren van communicatie. Hieronder ga ik verder in op het takenpakket van de communicatie-afdeling of adviseurs. Daarbij vind ik dat iedereen binnen een organisatie een eigen bijdrage levert aan communicatie. We bellen, mailen en overleggen allemaal! Maar we kunnen hier natuurlijk een goed onderscheid maken tussen de communicatie-afdeling of -adviseur en de communicatie als onderdeel van het dagelijks takenpakket van alle collega’s binnen een organisatie.

Welke bijdrage levert de communicatieafdeling/-adviseur aan de strategie en welke taken horen daar bij? Ik ga hierbij uit van de optimale indeling voor het organiseren van communicatie, namelijk die van “corporate communicatie” (geïntegreerde communicatie). Onderstaande indeling is wellicht wat traditioneel maar geldt – wat mij betreft – nog vaak in de praktijk…

Corporate communicatie

Corporate communicatie bestaat uit: inhoud geven aan de communicatiestrategie en opstellen van het communicatieplan op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Concern communicatie (communicatieactiviteiten gericht op goede relaties me stakeholders zoals aandeelhouders, overheden, media en algemeen publiek): merkbeleid opstellen en uitvoeren, onderhouden perscontacten, uitwerken positionering en uitvoeren onderzoek.
  • Interne communicatie (intern inhoud geven aan de corporate identity, het klimaat en de cultuur van een organisatie): intern communiceren en vertalen van veranderingen en ontwikkelingen aan de organisatie, corporate communicatie zaken uitwerken voor intranet, huisstijl en (interne) presentaties.
  • Marketing communicatie (positionering van productmarktcombinaties in relatie tot corporate communicatie, sponsoring en de vertaalslag naar ‘sales/reclame’): ontwikkeling content, uitwerken (online) communicatiemiddelen en -acties, contacten media- en reclamebureaus.

Maar…

Bovenstaande situatie is natuurlijk ‘ideaal’. In de praktijk blijkt dat communicatie nog niet altijd serieus wordt genomen of als belangrijk en relevant wordt ervaren. In Communicatie Nu (blz. 54 t/m/ 57)  staat hierover een interessant artikel van Frank Körver. Hij geeft ook zeven tips over hoe je de toegevoegde waarde van communicatie kan vergroten:

  1. Communicatie zorgt ervoor dat betere resultaten worden genomen
  2. Er is een belangrijke rol weggelegd voor onderzoek, analyse en vernieuwing
  3. Communicatiedoelstellingen sluiten aan bij businessdoelstellingen
  4. De resultaten van communicatie zijn inzichtelijk
  5. Het management is betrokken bij communicatie
  6. Binnen de communicatiefunctie is balans tussen strategie, regie en uitvoering
  7. Communicatie spreekt de taal van de business

In het laatste deel van dit drieluik ga ik verder in op de toegevoegde waarde van communicatie.