Welke positie kies je?

chess-king-small

Positionering is een heel belangrijk marketinginstrument waar we proberen om een product of dienst een plaats (of positie) te geven in het hoofd van de klanten. Het gaat hier dus om de perceptie ten opzichte van de andere aanbieders. Wat maakt de dienst of het product beter en/of aantrekkelijker ten opzichte van de concurrent? Met andere woorden wat is het onderscheidend vermogen?

Onderscheiden vermogen

Welke unieke voordelen hebben wij te bieden? Wat zijn onze exclusieve verkoopargumenten? Deze twee vragen staan centraal bij het vaststellen van het onderscheidend vermogen. Hiermee wordt geprobeerd om een bepaald imago te creëren in de perceptie (beleving) van de klanten. Door bij het positioneren gebruik te maken van dit concurrentievoordeel ontstaat er – als het goed is – bij de klanten een duidelijk beeld van het onderscheidend vermogen. En dan is het vertalen van de toegevoegde waarde van het product, de dienst of de organisatie een logisch gevolg.

Aanpak
Met de volgende vijf stappen kan je de positie bepalen/kiezen:

  1. Bepaal de positioneringskenmerken
  2. Inventariseer de behoeften van de klanten
  3. Stel de uitgangspunten vast
  4. Kies je positie en benoem het onderscheidend vermogen
  5. Maak een keuze uit de marketingmiddelen op basis van de (nieuwe) positie

Functioneel of merkwaarden? Of allebei?

Er zijn drie positioneringsstrategieën. De eerste strategie gaat uit van de functionele eigenschappen en kenmerken van een product of dienst (informationele positionering). De tweede optie is om te kiezen voor een sterke positie door in te spelen op de levensstijl van de klanten door merkwaarden aan het product of de dienst te koppelen (transformationele positionering). De derde strategie is een combinatie van beiden . Dat is tweezijdige positionering. En wat mij betreft kies ik graag voor de laatste. Ik heb mijn positie bepaald…

 

Bron: Communicatie van Rendement – Thieme Meulenhoff