Gastblog van Dennis Domen van We Talk SEO

Hoe maak ik mijn online KPI’s inzichtelijk?

Steeds meer bedrijven stellen KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) op om zo de prestaties zowel online als offline vast te pinnen op bepaalde doelen. Het opstellen van KPI’s moet aan de hand gaan van bepaalde handvaten. Een van de belangrijkste tips is om de een KPI volgens de SMART methode vast te stellen. Dat wil zeggen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Online successen

Het boeken van online successen loopt bijna hand in hand met het voldoen aan KPI’s. Vaak wordt het opstellen van KPI’s echter uitgesteld doordat er problemen zijn bij de uitvoering van de huidige marketingactiviteiten. Doordat er online veel gegevens zijn te vinden van webanalytics maar ook analytics van social media is het gemakkelijk om je prestaties te meten. Het opstellen van deze doelen kan aan de hand van bekende gegevens en historische data. Hoeveel bezoekers hadden we in 2014 en welke conversieratio hadden zij? Dit zijn belangrijke vragen die jezelf moet stellen alvorens je doelen vast te pinnen. Mochten de doelstellingen niet bereikt zijn dan is het belangrijk dat je de reden gaat achterhalen waardoor de KPI’s niet zijn behaald. Wellicht lag het aan het ontbreken van de juiste contentmarketing? Het kan ook zijn dat er de webcare van je organisatie in gebreke bleef waardoor je vooral negatieve publiciteit hebt gehad.

Monitoren van de KPI’s

Wat veel bedrijven vergeten is het bijhouden van de doelstellingen. Werkt je KPI wel goed, of is deze wat laagdrempelig ingesteld? Dan is het misschien een idee om je uiteindelijke te bereiken prestatie indicator bij te stellen. Zorg er dan ook voor dat je KPI’s iedere maand worden bijgehouden door middel van een goede tool. Veel organisaties komen hier niet aan toe doordat ze er de tijd niet voor hebben of de juiste tool ontbreekt. Een KPI Dasbhoard kan hiervoor de oplossing zijn. Vooral het monitoren van social media doelstellingen en webanalytics kan veel werk zijn wanneer dit handmatig moet worden bijgehouden. Een dashboard zoals die van Cyffer kan hierbij veel tijd besparen.

Kritische prestatie indicatoren op de lange termijn

KPI’s zijn het ideale middel om je prestaties te meten met je lange termijn doelstellingen. Waar wil je staan over 2 jaar als organisatie? Door het uitzetten van KPI’s kun je een geleidelijke koers bepalen en deze iedere maand monitoren. Probeer daarom doelstellingen op te stellen die zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden kunnen worden.