Het belang van een goede reputatie

Waarom is een goede (online) reputatie belangrijk? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig: een goede reputatie vergroot de aantrekkelijkheid van organisaties voor verschillende doelgroepen (klanten, relaties en medewerkers). En dat is wat veel bedrijven willen!

Reputatiemanagement is – als het goed is – een onderdeel van de marketing- en communicatieaanpak en is daardoor een vast onderdeel van alle commerciële activiteiten. Dit geldt niet alleen voor grote of internationale bedrijven, dit is ook steeds vaker de werkwijze binnen het MKB. Soms ligt de nadruk op het realiseren van sales of gesprekken met leads en prospects. Andere keren ligt de focus op online communicatie of een nieuwe website. Ook het vergroten van een concurrentievoordeel of het creëren van een (nieuw) imago is een onderdeel van reputatiemanagement. Allemaal acties die een positieve bijdrage leveren aan de reputatie!

Wat is de basis?

De basis van de reputatie bestaat uit verschillende onderdelen. De invulling en de combinatie hiervan worden gebruikt om te werken aan een sterke(re) reputatie. Deze elementen zijn: onderscheidend, authenticiteit, transparantie, consistentie, zichtbaarheid en responsiviteit.

 1. Onderscheidend: laat naar voren komen wat ‘anders’ is. Een organisatie doet duidelijke beloftes en onderscheidt zich daadwerkelijk op een bepaald punt. Wat is uniek? Waarom is dat uniek?
 2. Authenticiteit: het ‘authentiek’ zijn wordt vaak erg gewaardeerd. ‘Net alsof doen’ en de schijn ophouden heeft natuurlijk geen zin. Dat is niet meer geloofwaardig. Wees jezelf, eerlijk en oprecht.
 3. Transparantie: als een organisatie open is over de aanpak en werkwijze, komt dit altijd ten goede aan de reputatie. Ook als er problemen zijn; wees transparant en eerlijk.
 4. Consistentie: organiseer dat alle communicatiemiddelen en –acties met elkaar overeenkomen en hetzelfde uitstralen. Zorg voor een eenduidige boodschap en herkenbare positionering.
 5. Zichtbaarheid: organisaties met een goede reputatie zijn vaak beter zichtbaar in de media. Zorg dat de organisatie regelmatig in diverse media aanwezig is. Wees vindbaar.
 6. Responsiviteit: het is natuurlijk ook van belang dat bedrijven goed reageren en signalen uit de markt herkennen. Communiceer, geef feedback en response.

Aan de slag!

En nu? Is het inderdaad een goed moment om eens stil te staan bij de reputatie van de organisatie? Komt de huidige reputatie overeen met de gewenste reputatie? Is het tijd om bovenstaande punten weer eens (opnieuw) in te vullen? Denk dan eens aan deze vijf stappen:

 1. Begin bij het begin. Formuleer haalbare en meetbare doelstellingen
 2. Stel vast wie de doelgroepen zijn. Intern en extern;
 3. Geef het goed voorbeeld. Zorg dat het initiatief rondom reputatiemanagement komt vanuit de directie;
 4. Creëer commitment. Betrek collega’s en het management team bij het invullen van de bovenstaande reputatieonderdelen;
 5. Creëer betrokkenheid. Zorg dat klanten en relaties ‘ambassadeurs’ worden van de organisatie.

Met een citaat van Harvey Mackay als afsluiting: “Een goede reputatie kun je niet kopen. Die moet je verdienen.”. Dat is waar, helemaal waar.